PRETVORBA MJERNIH JEDINICA

Yksikkömuunnin   Conversor de medidas   Mértékegység átalakító   Size Chart   Omregnings kalkulator

Pozdravljamo Vas na našoj internetnoj stranici koja Vam omogućuje pretvaranje više od 150 različitih mjernih jedinica u 11 kategorija: masa, volumen, duljina, temperatura, površina, brzina, tlak, kut, gustoća, energija i moć.

NAJCEŠĆE PRETVORBE


           Duljina (metar, jard, stopa, kilometar, milja, palac, nanometar,...)

           Masa (kilogram, funt, funt-troy, oz-troy, tona, unča, gram,...)

           Volumen (litar, US galon, imperijalni galona, centilitar, kubni metar,...)

           Površina (hektar, kvadratni kilometar, kvadratni metar, kvadratni jard, kvadratna stopa,...)

           Temperatura (Celzijus, farenhajt)

           Brzina (km/s, m/s, km/h, m/min, milja/s, milja/h, morska milja/h, mach,...)

SVE PRETVORBE


           Tlak (paskal, milibar, hektopaskal, bar, atmosfera,...)

           Kut (radijan, grad, stupanj)

           Gustoća (unča/kubna stopa, funt/kubni jard, gram/kubni centimetar, gram/kubni metar, kilogram/kubni metar, tona/kubni metar,...)

           Energija (džul, kalorija - 15C, kalorija - međunarodna, kalorija - termokemijska, Btu, elektronvolt, erg, kilovatsat,...)

           Moć (megavat (MW), kilovat (KW), vat (W), konjska moć (KM))

           Duljina (metar, jard, stopa, kilometar, milja, palac, nanometar,...)

           Volumen (litar, US galon, imperijalni galona, centilitar, kubni metar,...)

           Masa (kilogram, funt, funt-troy, oz-troy, tona, unča, gram,...)

           Temperatura (Celzijus, farenhajt)

           Površina (hektar, kvadratni kilometar, kvadratni metar, kvadratni jard, kvadratna stopa,...)

           Brzina (km/s, m/s, km/h, m/min, milja/s, milja/h, morska milja/h, mach,...)