Pretvaranje mjernih jedinica
Pozdravljamo Vas na našoj internetnoj stranici koja Vam omogućuje pretvaranje više od 150 različitih mjernih jedinica u 11 kategorija: masa, volumen, duljina, temperatura, površina, brzina, tlak, kut, gustoća, energija i moć.   <A HREF="http://www.konverter-jedinica.com">Konverter mjernih jedinica</A>

Najčešće pretvorbe


Duljina (metar, jard, stopa, kilometar, milja, palac, nanometar,...)

Masa (kilogram, funt, funt-troy, oz-troy, tona, unča, gram,...)

Volumen (litar, US galon, imperijalni galona, centilitar, kubni metar,...)

Površina (hektar, kvadratni kilometar, kvadratni metar, kvadratni jard, kvadratna stopa,...)

Temperatura (Celzijus, farenhajt)

Brzina (km/s, m/s, km/h, m/min, milja/s, milja/h, morska milja/h, mach,...)

Sve pretvorbe


Tlak (paskal, milibar, hektopaskal, bar, atmosfera,...)

Kut (radijan, grad, stupanj)

Gustoća (unča/kubna stopa, funt/kubni jard, gram/kubni centimetar, gram/kubni metar, kilogram/kubni metar, tona/kubni metar,...)

Energija (džul, kalorija - 15C, kalorija - međunarodna, kalorija - termokemijska, Btu, elektronvolt, erg, kilovatsat,...)

Snaga (megavat (MW), kilovat (KW), vat (W), konjska snaga (KM))

Duljina (metar, jard, stopa, kilometar, milja, palac, nanometar,...)

Masa (kilogram, funt, funt-troy, oz-troy, tona, unča, gram,...)

Volumen (litar, US galon, imperijalni galona, centilitar, kubni metar,...)

Površina (hektar, kvadratni kilometar, kvadratni metar, kvadratni jard, kvadratna stopa,...)

Temperatura (Celzijus, farenhajt)

Brzina (km/s, m/s, km/h, m/min, milja/s, milja/h, morska milja/h, mach,...)